Imposing dolomite marble cliffs also called “Norwegian Snow” on Storfjellet in Breivikeidet (Troms, Norway)

Norwegian version below.

Saturday, two friends (Morgan and Sten-Andreas (also a geologist)) and I went ski touring on Storfjellet in Breivikeidet, Troms. The days are so much longer now, and even though we had bit of an alpine start, we walked in sun most of the time. Nice to feel that the sun is starting to warm again after a couple of months of polar-nights.

DSC_0650-study_rocks.jpg

Me and Morgan studying a little outcrop or block of rock on or way up the mountain, it got our attention because of the rare color. Turned out to be the first clue of what later to come! Picture: Sten-Andreas Gundvåg

It was a wonderful hike even though rock hard conditions most of the time. When we got closer to the top,  at least a km long ridge of cliffs appeared from the top of Storfjellet and northwestwards, consisting of a rock-type that I had never had seen before! The color was what caught our first attention, silvery white-grey with thinner layers of light brown in between. It was a rare rock-color to see up here in Troms, and made the cliffs more impressive.

This slideshow requires JavaScript.

After some Sunday research, this rock type turned out to be Dolomite marble, also called “Norwegian Snow”. The rock originates from the sedimentary rock carbonate, which is accumulations of calcareous organisms (such as shells and sponges). The waters that carbonate accumulates within must be rich in magnesium and highly saline to form dolomite out of carbonate, such water is usually found in tropic ocean environments. The dolomite is then buried and metamorphosed into dolomitic marble, before it rises and re-appears again on the surface as seen at this location; a process that happened hundreds of millions of years ago during the caledonian mountain building episode.

This slideshow requires JavaScript.

Marble (including dolomitic marble) is, as you probably know, a common rock used in every day settings, for example tiles and kitchen tables, due to its properties that make marble shine and easy to shape.

dolomitemarble_bathroom

Figure 6: Example of use of dolomite marble.

Storfjellet in Breivikeidet seems to be one of the best, or potentially the best, place to observe it in Troms after studying the geological rock-type (bedrock) map  of Troms (taking vegetation cover, potential outcrops and accessibility into consideration).  For those planning to hike the same mountain, keep this in mind and make the hike more fun next time you visit Storfjellet in Breivikeidet!

Malin/Kate

Norwegian translation (see pictures above):

Imponerande klipper av Dolomittmarmor, også kalla «Norsk snø» på Storfjellet i Breivikeidet, Troms.

På laurdag var eg og to vener (ein av dei er også geolog) på skitur opp Storfjellet i Breivikeidet, Troms. Dagane byrjar å bli lange igjen, og sjølv etter ein so kalla «alpin start» gjekk me i sol i store dela av turen. Det er deilig å kjenne at sola startar å varme igjen etter fleire månadar med polar-netter.

Det var en fantastisk tur til tross for «steinharde» forhold. Når me nærma oss toppen kom ein lang rygg av klippeparti, minst ein km, til syne fra toppen av Storfjellet og nordvestover, bestående av en bergartstype som eg aldri hadde sett før! Igjen, så vekka fargen oppsikt, sølvlig grø med tynne lag av lysebrunt innimellom. Fargen gjorde på ein måte klippene også mer imponerande.

Etter litt undersøking på søndag fann me ut at denne beragrstypen er Dolomittmarmor, også kalla «Norsk snø». Bergarten kommer opprinnelig fra den sedimentære bergarten kalsitt, som akkumulerast frå kalkhaldige organismar som skjell og svamper. Vannet der bergarten akkumulerast må være rikt på magnesium og salt for at dolomitt skal formes fra kalsitten, noko som helst oppstår i tropiske havmiljø. Dolomitten blir deretter begravd og gjennomgår metamorfose til den blir til Dolomittmarmor. Deretter hevar den seg til den blottes på overflata igjen ved denne lokasjonen; ein prosess som skjedde hundrevis av millioner år sidan under den kaledonske fjellkjedeformasjon.

Marmor (inkludert dolomittmarmor) er, som dykk mest sannsynlig er klar over, et vanleg materiale brukt i for eksempel fliser og benkeplater – grunna si evne til å la seg forme og skinne.

Det visar seg at Storfjellet i Breivikeidet sannsynlig er ein av dei beste, eller potensielt sett den beste plassen å sjå denne bergarten i Troms etter å ha studert geologisk berggrunnskart av Troms (ved at ein tar hensyn til vegetasjonsdekke, potensielle blotningar og tilgjengeligheit). For dykk som planlegger ein tur på dette fjellet, ha dette i tankane og gjer turen litt kjekkare neste gong de besøkjer Storfjellet i Breivikeidet!

Malin/Kate

The picture of Storfjellet is found  at  http://www.lyngen.name/storfjellet/storfjellet.htmlNorwegian

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s